Contoh Mandok Hata di Acara Kelahiran Anak Bahasa Batak dan Indonesia

Acara kelahiran anak, atau dalam bahasa Batak disebut "esek-esek ni nasorang dakdanak" atau "Hatutubu ni dakdanak," adalah momen yang istimewa dalam kehidupan sebuah keluarga. Biasanya, dalam acara ini, terdapat sesi penting yang disebut "mandok hata" atau menyampaikan ucapan selamat atas kelahiran anak. Ucapan selamat ini memiliki makna yang dalam, dan biasanya dibuat selama acara "esek-esek" atau sering disebut juga sebagai "acara mamoholi" atau "acara syukuran melahirkan."

Tujuan utama dari mandok hata di dalam acara kelahiran anak ini adalah untuk menyampaikan suka cita, rasa syukur, dan doa restu kepada bayi yang baru lahir serta kepada kedua orang tua bayi tersebut. Tradisi ini telah menjadi bagian penting dalam budaya Batak.

Memahami Pentingnya Mandok Hata

Sebelum kita melanjutkan dengan contoh-contoh mandok hata dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, mari kita pahami lebih dalam mengapa tradisi ini begitu penting:

1. Menyampaikan Kebahagiaan

Mandok hata adalah wujud dari kebahagiaan dan sukacita keluarga dan kerabat terdekat atas kelahiran anggota baru dalam keluarga.

2. Memberikan Restu

Dalam mandok hata, selain ucapan selamat, seringkali terkandung doa restu untuk bayi yang baru lahir. Ini adalah bentuk harapan terbaik bagi masa depannya.

3. Menguatkan Ikatan Keluarga

Tradisi ini juga memperkuat ikatan antara keluarga besar, karena anggota keluarga dari berbagai generasi berkumpul untuk merayakan momen ini.

Contoh Mandok Hata dalam Bahasa Batak

Berikut adalah contoh mandok hata dalam bahasa Batak:

Mauliate ma tapasahat tu Tuhanta, disiala asi dohot holong ni rohana di basa-basahon Tuhan di Ito nami dohot Lae nami sada dakdanak boru, ima na sorang na di ari Senin, 07 Juni 2021.

Artinya: "Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena berkat dan kasih setianya Tuhan telah mengaruniakan kepada kami Ito dan Lae seorang anak perempuan yang lahir pada hari Senin, 07 Juni 2021."

Las ma rohamu di haroronami on. Tarlumobi ma tu bere nami on. Simbur magodang ma bere nami on. Sai anggiat ma gabe jolma namarbisuk on tujoloanon. Sehat ma ho bere. Sai dipadao Tuhan ma sian ho parsahiton dohot parmaraan. Sai Tuhanta ma namamasu-masu bere on. Jala sai anggiat ma bere on gabe siboan goar di hita saluhutna tujoloanon.

Artinya: "Semoga rahmat-Nya selalu menyertai kita. Semoga dia tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Semoga dia menjadi pribadi yang bijaksana dan bermanfaat bagi orang banyak. Semoga dia selalu sehat. Kami berdoa kepada Tuhan agar memberikan berkat-Nya kepada kita dan kepada si kecil ini. Semoga Tuhan selalu melindunginya dan memberikan kebahagiaan bagi keluarga kita."

Songoni nang di Ito nami dohot Lae nami. Sai diramoti Tuhanta ma hamu. Anggiat dilehon tuhan hahipason dohot tiur nipassarian dihamu. Asa boi hamu pamudu-mudu bere namion asa sehat gabe marbisuk jala marhapistaran.

Artinya: "Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami, Ito dan Lae. Semoga Tuhan selalu mengasihi kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Semoga kalian menjadi anak yang sehat dan cerdas."

Ima hata sahat sian hami utusan sian Tulang. Butima.

Artinya: "Inilah ucapan dari kami, utusan dari pihak keluarga besar. Terima kasih."

Contoh Mandok Hata dalam Bahasa Indonesia

Dan berikut adalah contoh mandok hata dalam bahasa Indonesia:

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena berkat dan kasih setianya Tuhan telah mengaruniakan kepada kami Ito kami dan Lae kami seorang anak perempuan yang lahir pada hari Senin, 07 Juni 2021.

Artinya: "Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena berkat dan kasih setianya Tuhan telah mengaruniakan kepada kami Ito dan Lae seorang anak perempuan yang lahir pada hari Senin, 07 Juni 2021."

Kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembang bere kami ini. Semoga bere kami ini sehat selalu, jauh dari penyakit dan marabahaya. Semoga bere kami ini kelak menjadi anak yang bijaksana dan pintar. Kiranya kelak bere kami ini bisa mengharumkan nama baik keluarga.

Artinya: "Semoga Tuhan memberkati pertumbuhan dan perkembangan anak kami. Semoga anak kami selalu sehat, terhindar dari penyakit dan bahaya. Semoga dia tumbuh menjadi anak yang bijaksana dan cerdas. Semoga dia bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga kami."

Untuk Ito kami dan Lae kami, kiranya Tuhan memberi kesehatan, panjang umur dan rejeki agar mampu menjaga dan membimbing bere kami ini agar kelak menjadi anak yang sehat, bijaksana dan pintar.

Artinya: "Untuk Ito dan Lae kami, kami berdoa agar Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang, dan rejeki yang cukup sehingga mereka dapat menjaga dan membimbing anak kami ini sehingga tumbuh menjadi anak yang sehat, bijaksana, dan pintar."

Itulah kata sambutan dari kami utusan Tulang. Terima kasih.

Artinya: "Demikianlah kata sambutan dari kami, utusan dari pihak keluarga besar. Terima kasih."

Kesimpulan

Tradisi mandok hata adalah bagian yang sangat berarti dalam budaya Batak dan Indonesia. Ini adalah momen kebahagiaan, doa, dan harapan yang sangat penting dalam keluarga. Semoga contoh-contoh mandok hata di atas dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat atas kelahiran anak dalam acara keluarga Anda.

FAQs (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

 1. Apa makna "mandok hata"?

  • Mandok hata adalah tradisi dalam budaya Batak dan Indonesia di mana ucapan selamat atas kelahiran anak disampaikan dengan doa dan harapan baik.
 2. Siapa yang biasanya menyampaikan mandok hata?

  • Mandok hata biasanya disampaikan oleh anggota keluarga, rekan kerja kedua orang tua, dan kerabat terdekat.
 3. Apa perbedaan antara mandok hata dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia?

  • Mandok hata dalam bahasa Batak biasanya lebih kental dengan unsur budaya Batak, sementara dalam bahasa Indonesia lebih umum digunakan.
 4. Mengapa mandok hata penting dalam acara kelahiran anak?

  • Mandok hata penting karena menyampaikan kebahagiaan, restu, dan harapan baik bagi anak yang baru lahir dan kedua orang tuanya.
 5. Apa yang harus saya katakan dalam mandok hata?

  • Dalam mandok hata, Anda dapat menyampaikan ucapan selamat, doa restu, dan harapan baik bagi anak dan keluarganya. Juga, ungkapkan kebahagiaan Anda atas kelahiran mereka.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url