Ragam Umpasa Batak Berisi Poda, Motivasi Kerja dan Hidup, Umpasa Batak LUCU

Ragam Umpasa berisi Poda, Kerja dan Kehidupan juga Umpasa LUCU


Umpasa Batak merupakan jenis puisi atau juga pantun dalam kesusastraan suku bangsa Batak Toba. Umpasa Batak Toba dengan mudah dikenali dengan cara melihat bentuk syair atau puisi dimana umpasa Batak tersebut berisi informasi seperti restu, nasihat dan doa-doa bagi orang yang mendengar Umpasa Batak tersebut.

Seiring dengan kemajuan zaman, ragam dari isi Umpasa Batak dapat pula terdapat banyak ragamnya. Teman-teman sibatakjalanjalan.com pasti akrab dengan umpasa Batak yang berisi poda/nasihat, pasu-pasu, motivasi kerja, hingga yang terbaru yang akan penulis bagikan adalah Umpasa Batak Lucu.

ragam umpasa batak berisi poda motivasi kerja dan hidup umpasa batak lucu

Umpasa Batak berisi Poda atau Nasihat

1. Tubu ma hariara diholang-holang ni huta
dakkanai tango pinarait-aithon
Tubu ma di hamu anak na marsahala dohot boru namartua
sitongka panahit-nahiton

2. Si titik ma si gompa
Golang-golang pangarahutna
Tung songon on pe sipanganon na tupa di jolonta on
Sai godang ma pinasuna

3. Napuran tano-tano
ranging marsiranggongan
Tung pe badanta padao-dao
Tondinta ma marsigomgoman

4. Sahat-sahat di solu ma
sai sahat ma tu bontean
Nunga sahat hita mangolu
sai sahat ma tupanggabean

Umpasa Batak untuk para Perantau

1. Pantun do Hangoluan, tois do hamagoan
maksud dari pantun Umpasa Batak ini sering disampaikan kepada para pemuda-pemudi bangsa Batak agar selalu ingat berbudi dan tidak berlaku tidak baik. Pantun dimaksudkan adalah berarti Santun, lalu Tois adalah sikap angkuh, sikap melawan, pembangkang dan kurang ajar.

2. Mata Guru, roha sisean
Maksudnya adalah bahwa teman-teman sibatakjalanjalan harus menjadikan Mata sebagai guru saat kemanapun berpijak dan melangkahkan kaki dan menjadikan Nurani sebagai tuntutan hidup.

3. Jolo Nidilat bibir asa nidok hata
Atau dalam bahasa Indonesia yang lebih lugas dimaksudkan adalah agar berfikir dahulu sebelum bertindak.

4. Sahalak maniop sulu, sude halak marsuluhonsa
Maksudnya adalah agar tiap-tiap orang yang mendengar Umpasa ini terus berbuat baik, sehingga juga membuat keluarganya bangga atas perbuatan budinya, karena dapat menjadi berkat bagi orang lain.

Umpasa Batak Perpisahan

1. Mengerbang bunga-bunga, ditiur ni mata ni ari
Selamat jalan ma dihamuna, selamat tinggal ma di hami

2. Pidong Sitapi-tapi, habang diatas ni hauma
Horas ma di hamu na hupaborhat, Sai horas ma di hami na tininggalhon muna

3. Tombak ni Sipinggan di dolok ni Sitapongan
Didia pe hita tinggal, sai tong ma hita marsihaholongan

4. Eme sitambatua parlinggoman ni siborok 
Amanta Debata do silehon tua
Sai luhutna ma hita diparorot

Umpasa Batak Lucu Terbaru

1. Bintang narumiris, ombun nasumorop
Bohim lam tipis, jerawatmu lam torop

2. Sititik ma si gompa, golang-golang pangarahutna
Otik sosadia pe naboi hupatupa hami
Sai sukkot ma di aru-aru muna

3. Eme ni sitambatua, parlinggoman ni siborok
Sai sahat ma hamu matua, jala tanggurung muna bengkok

4. Sai leleng hamu mangolu, sada-sada marmatean

5. Habang mikki-mikki, tu dolok golgata
ala otik nama tikki, unang pagodanghu hata

6. Madabu ma yang recce, mardiring mardorong
Sai tubuma boru muna nakariting
dohot anak muna na gondrong

7. Gadu-gadu ni silindung, tu gadu-gadu ni sipoholon
sai tubu ma anak mu sibalga igung
dohot borumu si godang ipon


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url